Back to All Events

Estrateji pou Otè ki vle Pibliye poukont yo

Ou ta renmen pibliye liv pa ou poukont ou? Bito David gen repons pou tout kesyon ou genyen! Vin aprann sekrè ak estrateji pou pibliye, e kijan sitiyasyon an ye pou otè k ap pibliye liv sèjousi.


Self-Publishing Strategies for Authors

Thinking about self-publishing your book? Bito David has the answer to all of your questions! Get the inside scoop on publishing strategies and get to understand the “state of play” in self-publishing today.