Back to All Events

Esklavaj Modèn nan peyi d Ayiti

Keseswa moun k ap travay kay moun pou yon kraze monnen, keseswa peyizan k ap chèche lavi anba solèy cho, keseswa restavèk yo malmennen, keseswa viktim trafik seksyèl, lesklavaj modèn se yon gwo pwoblèm nan peyi d Ayiti. Otè yo pral esplike aspè ekonomik e emosyonèl pwoblèm sa a, epi y ap bay opinyon yo sou solisyon ki genyen pou libere moun ki an esklavaj jiska prezan an Ayiti. 

* Yon prezantasyon an kreyòl ak entèpretasyon similtane nan lang angle


Haiti: Human Trafficking and Modern Slavery

From underpaid house and fieldwork, to child slavery (“restavèk”), to sexual trafficking, authors will discuss the economic and emotional aspects of modern slavery in Haiti, share personal stories, and name the price of freeing Haiti’s modern slaves. 

*A presentation in Creole with simultaneous interpretation in English