Back to All Events

Ébauches & Banbòch – Yon Atelye Ekriti

Nan yon kad ki tout alafwa rilaks (banbòch!) e pwofesyonèl, otè Fabienne Josaphat pral moutre teknik ekriti ki pou pèmèt ekriven tout nivo rakonte istwa ak eksperyans yo kòm moun ki soti nan Karayib la. * Nan lang angle, franse, ak kreyòl


First Draft: Ébauches & Banbòch – A creative writing workshop

In a fun (banbòch!), supportive and professional environment, author Fabienne Josaphat will teach effective writing techniques to allow writers to give voice to stories about their Caribbean-American experience. *In English, French, and Haitian Creole