7th Annual Little Haiti Book Festival

Miami Book Fair an kolaborasyon avèk Sosyete Koukouy ap prezante “Little Haiti Book Festival” dimanch 5 me 2019. Setyèm festival liv sa a se yon kokennchenn evennman kiltirèl e literè ki pral resevwa ekriven, libreri, distribitè liv, atis ak yon tralye atelye travay sou atizay.  S’on prezantasyon Sosyete Koukouy, poto mitan kilti lakay, ak Miami Book Fair ki fèk mete sou pye pwogram ki rele ReadCaribbean.

MEN PROGRAM NOU

Evènman sa a gratis e li ouvri pòt li bay tout moun. L ap fèt nan Konplèks Kiltirèl Little Haiti (Little Haiti Cultural Complex), 212 NE 59 Ter. Miami, ak nan Libreri Mapou, 5919 NE 2nd Ave, Miami, FL. Tout moun alawonnbadè envite.

Nan “Little Haiti Book Festival,” pral gen prezantasyon otè ayisyen (Ayiti ak Dyaspora), deba ak konferans sou literati k ap bay lang kreyòl la tout onè ak merit li genyen. Ap gen atelye ekriti, lekti ak tout kalite aktivite pou timoun, fim ayisyen, atelye dans, pèfòmans pwezi, dans, mizik, elatriye.


Upcoming Events


Antèn Koukouy

Sosyete Koukouy gen de emisyion radio chak semèn nan Florid la:

Radyomega
1020 AM

Chak Dimanch maten soti 9:00 pou rive 10:00

WLRN
91.3 FM

Chak Vandredi swa soti 9:00 pou rive 9:30