Tigout Pa Tigout

Tigout pa Tigout se youn jèfò kolaborasyon ant 2 jeyan: Sosyete Koukouy, youn jeyan nan zafè atizay ak kilti peyi Dayity Haiti en Marche, youn jeyan nan zafè enfòmasyon sou peyi Dayiti.  Kolaborasyon sila-a gen pase 20 lane.  Jeyan yo tonbe dakò pou ofri zanmi kreyòl Ayisyen-an ak fouyapòt ki enterese nan kreyòl Ayisyen-an jwenn atik yo sou sit entènès sila-a. 


Tigout Pa Tigout 29 Jen 2015
LAKONTANTMAN AK LAPERÈZ NAN BOUYON LENGUISTIK REMONTAN Ak: Yvon Lamour