Back to All Events

Seremoni Vodou

Pou moun ki pa pratike Vodou, twò souvan yo panse se yon vye bagay lèd. Se pa etonan: Tout kote ou pase, yo pale Vodou mal, yo banalize li, yo pase l nan betiz. Si ou ta renmen edike tèt ou e aprann kisa Vodou ye tout bon vre, kisa li vle di, n ap envite ou patisipe nan yon seremoni. Manbo Ingrid ap mountre ou sans vèvè yo genyen; n ap chante chante tradisyonèl Vodou, e n ap bat tanbou pou lwa yo desann.


Vodou Ceremony

To the non-practitioners, Vodou is too often dismissed as a primitive practice with strange connotations. It’s been sensationalized, trivialized and parodied. If you’re curious about Vodou and its real meaning, you’re invited to fully immerse during a live, heartfelt ceremony. Learn about Vodou vèvès, ceremonial songs and ritual drumming, and feel the Spirits invoked by a real mambo.