Back to All Events

"Istwa ak enpòtans liv (Lekti ak ekriti) nan peyi nou ak nan vi nou" / "Haitian Literature: Resilience & Sustenance"*

Vin rankontre manm Sosyete Koukouy ak konferansye “Little Haiti Book Festival,” tankou paregzanp otè Marie-Alice Théard, yon atis remakab ki mete sou pye Festival Arts nan Pétion-Ville, avèk istoryen Jean-Claude Exulien, ki se fondatè Teyat Nasyonal Ayiti ak COIN (Center for Orientation and Information). De (2) espesyalis sa yo pral pale sou istwa ak enpòtans liv nan vi nou, an Ayiti tankou nan dyaspora a. Vin detann ou, vin bwè ponch tropikal, goute manje kreyòl, fè lakonesans avèk otè yo.

*Yon prezantasyon an kreyòl ak entèpretasyon similtane nan lang angle


“Haitian Literature: Resilience & Sustenance”*

Authors Marie-Alice Théard and Jean-Claude Exulien will explain how books expand the mind and allow us to create new paths for ourselves, and why using our imaginations, and providing for others to use theirs, is an obligation for all, particularly Haitian citizens, in their quest for resilience and sustenance.  *A presentation in Creole with simultaneous interpretation in English

*A presentation in Creole with simultaneous interpretation in English