Ki Nou
Istwa Mouvman Kreyòl Ayisyen


SOSYETE KOUKOUY

‘Sosyete Koukouy’: ... Apre Emisyon Solèy-la, Mouvman Kreyòl ponn yon dezyèm pitit. Se sou non Sosyete Koukouy li pral resevwa batèm li. Sosyete sila-a, se yon gwoup atis-liv ki deside pou yo ekri an kreyòl. Travay atis liv sa-a yo te gen anpil enpòtans, paske se li menm ki te penmèt (ak jefò lòt mounn ki te vle boule nan menm direksyon-an) nou kite dèyè nèt estad teledyòl-la pou nou fikse panse nou nan liv... Pandan tout envite yo t-ap manje, Kouzin Galata, manm Sosyete-a, te tanmen youn ti koze dous koun siwo myèl pou li te prezante onz lòt koukouy. Se te: Jan Mapou, Pyè Banbou, Zoklimo, Pyè Legba, Papiyon Nwa, Grenn Pronmennen, Pelikan Fidèl, Sousou Rozo, Dyo Tchango, Defile, Togiram. Te gen divès lòt koukouy ankò: Zaka, Degoutan, Bilolo, Idalina, Jan Tanbou, Ti Benn, Ayida, Kawòl, etsetera era...

Plizyè envite te pran lapawòl tankou Direktè Radyo Karayib-la, Msye Antwàn Bwàn (Antoine Brown), ki te profite distribiye divès kopi yon chante Nwèl, Zo (Théophile Salnave) te konpoze.

Antwàn Cheri (Antoine Chéry), mayestwo Gonbo klib, te fé piblik-la aprann chanson-an. Lodobasiye (Robert Beauduy) te di kèk mo sou rechèch l'ap fè sou teyat popilè.

Tonton Meme (Roland Dorfeuille), youn aktè nan Lanbi Klib, te byen amize piblik la. Se te yon bèlbèl fèt ki pwouve nou, se pa jounen jodi Mouvman Kreyòl la ap goumen pou simaye richès ak bèlte lang natif-natal nou an.

KORAL KOUKOUY

Msye-dam Koral Koukouy yo te konn fè repetisyon chak dimanch maten nan Radyo Karayib, ak pèmisyon pòv defen Antwàn Bwàn (Antoine Brown) ak Frank Andre (Frank André), de fanatik je wouj aktivite kiltirèl nou t-ap mennen nan estasyon-an. Kouzen Ti Tonton ak pòv defen Romàn Malari (Romane Malary) te konn antrene koral-la.

TEYAT KOUKOUY

Teyat Koukouy pa te mens. Se te bèl bagay. 65-69, Mouvman Kreyòl te fè yon bann esperyans, yon latriye rechèch pou l'te mete sou pye youn bon jan teyat popilè. Yon teyat popilè nan gou-l. Esperyans anpil kouzen ak kèk twoup teyat ap kontinye toujou nan Pòtoprens 15 an pi ta. Lokobasiye te pran sa nan men-l. Se konsa, pou fete 6èm anivèsè jou teyat mondyal an Ayiti, li te fè yon bèl konferans an franse ak prenmye rezilta rechèch li yo. Koute yon ti pasaj nan konferans sila-a.

"Pour ce qu'il s'agit du théâtre, le créole n'est pas seulement une des conditions du réalisme, mais le véhicule quasiment exclusif de ce courant d'émotion qui va de la scène aux confins de la salle... Ce théatre, on l'a dit, est aussi un théâtre total où les valeurs du chant, du geste et du verbe ne font pas que s'ajouter mais concourent à traduire le rythme intérieur d'un monde où ces éléments ne sont jamais séparés"

Sosyete Koukouy, se younn nan ekip jenn fi ak jenn gason ki pat chita ap djèdjè san poze aksyon. Lò nou di teyat ayisyen-an se yon kout kodak ki renmèt ou toupi (ak kout sizo atis-la... ou konprann?) sa k-ap pase anba yon Peristil, kididonk, se yon teyat aktè-piblik fè younn. Se yon teyat aktè-piblik tèt kole, men lan men. Nou te bay yon cho sou teyat sa-a, nan Gagè Paloma sou wout Kalfou an 1968. Men sa Pyè Banbou rapòte nan "Bilap", Bilten enstiti lengistik aplike Pòtoprens, 4-5, 1979.

"Le recueil "Choublak ak Kamelya" a été présenté un dernier dimanche de Mai en 1968, dans le cadre du Gagè Paloma, dans les parages du marché Nirvana, à Martissant. Le Gagè avait été décoré pour la circonstance avec des tableaux en rapport avec la maternité. Ces tableaux avaient été mis à notre disposition par divers peintres et galeries de Port-au-Prince. Des écrivains, des poètes, des troupes théatrales, des associations culturelles tels: Rassoul Labuchin, Robert Beauduy, Max Vallès et sa troupe (Bandou Kreyòl), Théodore Beaubrun et sa troupe Languichatte, Gonbo club... avaient apporté leur concours à la vente signature du recueil qui avait été imprimé gracieusement par l'imprimerie de l'ONEK, actuellement ONAAC..."

Nan Enstiti Franse, nou jwe Ti Wòz ak Ti Benn, pou fete Sen Valanten, 14 fevriye 1969. Ti Wòz ak ti Benn ki te jwe tou nan menm epòk-la Rès teyat, se yon aranjman Pyè Legba ak kèk pwezi Dyedone Faden. Aktè prensipal yo se te Mapou, Ayida, Ti Benn.

Sosyete Koukouy pat chita nan Pòtoprens sèlman. Nan Gagè ‘Aux éperons étincelants, Duvalier-ville’, nou te fè yon lòt esperyans ak menm fòm teyat an ron-an, fòm teyat, nou, nan Mouvman Kreyòl, nou te vle pou teyat popilè ayisyen-an. Yon teyat an won ki renmèt ou tifi yon bon jan lòbèy: aksidan, joure, batay, seremoni lwa... Pèp sanble... Pèp ap pran zen... Won tankou yon match foutbòl an deyò... Won tankou yon fedkan eskout... Won tankou timounn k-antoure yon Vyero k-ap voye krik, mete krak... Men fòm teyat nan ane 65-69 Lanbi Klib, Etwal Karayib, Gonbo Klib... te koumanse. Malerèzman, yo te bayonnen dyòl nou anvan nou te bay plis pase sa.

ISI JENĒS

Isi Jenès, se te yon lòt emisyon ki te sou lobedyans Mouvman Kreyòl (65-69). Se te Jan Mapou, Pelikan Fidèl ak Danyèl ki te kenbe kòn-lan nan Radyo Karayib chak vandredi swa, 10 pou 11. Se te yon tradiksyon an franse kèk bèl aktivite an kreyòl. Isi Jenès ankouraje atis ak powèt ki t-ap boule nan lang franse-a. Nou toujou di, e n-ap repete  lang franse pou nou sou tè Dayiti, se yon eritaj nou pa dwe pèdi. Nou pa soti pou nou pèdi-l tou. Franse, kreyòl fèt pou mache bradsou-bradsa.

Isi Jenès te pèmèt anpil jenn powèt montre sa yo vo nan lang franse-a, tankou Ulrick Rosarion, Gerard V. Etienne, Eddy Guéry, Josette Bienaimé, Maryse Placide, George Gonel, Bernard Beauboeuf, Macferl Morquette...

JAN MAPOU
Rosedale, Queens, N.Y.