Ki Nou
Istwa Mouvman Kreyòl Ayisyen


(1965-1969)

 

Sosyete Koukouy Ayiti, Sosyete Koukouy Nouyòk, se konsekans dirèk aktivite mouvman kreyòl an Ayiti nan ane 60 yo. Pote mitan yo se te Jan Tanbou, Pyè Banbou, Pyè Griyo ak Jan Mapou. Mouvman Kreyòl ayisyen-an fonde Pòtoprens, 18 desanm 1965.

De twa mwa pi ta, ti bout chanmkay Idalina-a Ri Kapwa, te twò piti pou kenbe gason. Pyè Legba, Idalina, Danyèl, Togiram, Sousou Rozo, Zoklimo, Saka, Ayida, Ti ginen, Ti je takan, Pako, Ti nèg, Papiyon Nwa, Klèmezin, Adelina, Annjelina, Mariz Ipolit, Lokobasiye, May, Ti Mak, Jòj Ektò, Manbosiya, Defile, Pelikan Fidèl, Lina, etsetera era... Tout kouzen-kouzin sa-a yo te manm aktif Mouvman Kreyòl ki te gen emisyon Radyo Karayib chak dimanch maten.

JAN MAPOU
Rosedale, Queens, N.Y.